BLVC plan

Bij het starten van een project zit je niet te wachten op onverhoopte klachten vanuit de omgeving of erger het stilleggen van je project.

Een project begint met een goede voorbereiding. Daarvoor is een BLVC plan nodig. Toepassing van de BLVC-methode kan helpen bij het creëren van een balans tussen veilig en efficiënt bouwen enerzijds, en het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de omgeving anderzijds. Gemeentes kijken hier kritisch naar en ook voor een succesvol verloop van het project is dit erg belangrijk. Wij ontzorgen je in het schrijven van een BLVC plan.