De vrije ruimte voor fietsers is aangepast. Belangrijk om rekening mee te houden in het BLVC- of bouwveiligheidsplan

Rekening houden met de vrije ruimte is belangrijk. Zeker bij het plaatsen van verkeersmaatregelen op en rondom fietspaden voor omleidingen. CROW heeft gekeken naar de actuele vrije ruimte voor fietsers en deze op basis van nieuwe gegevens aangepast.

Wat is vrije ruimte voor fietsers?
Dit is de vrije ruimte binnen de infrastructuur van bewegende objecten, in dit geval fietsers, waar binnen zich geen obstakels mogen bevinden. Dit wordt berekend aan de hand van de voertuiggrootte en de vetergang. Ruimte om te kunnen bewegen en om lichte slingerbewegingen op te vangen. Ook hebben we nog te maken met zogenoemde schuwafstanden tot obstakels of andere fietsers. Dit zorgt ervoor dat de fietser zonder ruimtegebrek stuurcorrecties kan uitvoeren.

De huidige vrije ruimte voor fietsers blijkt in praktijk niet toereikend te zijn en daarom is deze aangepast. Bij een fietspad van 2.50 meter dient er een vrije ruimte te zijn van 1.20 meter en een schuwafstand tot de tegenligger van 1.30 meter (gemeten van de wiel). Houd hier rekening mee met het plaatsen van verkeersomleidingen.  Meer weten? Bekijk hier het artikel: Profiel vrije ruimte van fietsers (Fietsberaadnotitie) – Fietsberaad

Wanneer je gaat bouwen is het belangrijk om rekening te houden met de vrije ruimte van fietsers in het geval er een omleiding nodig is. Dit verwerk je in je verkeersplan, bouwveiligheidsplan en/of BLVC plan. Natuurlijk is dit maar 1 klein onderdeel uit het plan en bestaat het volledige plan uit meerdere onderwerpen. Hulp nodig bij het maken en schrijven van een verkeersplan, bouwveiligheidsplan of BLVC plan? Met onze kennis en expertise uit verschillende segmenten en markten kunnen wij dit voor jou realiseren. Neem contact op! Wij staan voor je klaar.

  • Alle vakkennis in huis
  • Persoonlijke contact
  • Snel geleverd
  • All-in prijs
  • Maatwerk

 

Bij aanbestedingen spelen de EMVI criteria een belangrijke rol. Deze criteria bepalen welke inschrijving het meest voordelig is naast alleen de prijs. Bij het opstellen van EMVI-plannen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gunningscriteria die gehanteerd worden. Dit stelt de inschrijver in staat om de plannen zo goed mogelijk af te stemmen op deze criteria.

Een van de gunningscriteria die vaak voorkomt is de prijs-kwaliteitverhouding. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de prijs die wordt geboden en de kwaliteit die daartegenover staat. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ervaring en expertise van de inschrijver, de duurzaamheid van het project en de toegevoegde waarde die de inschrijver kan bieden.

Een ander gunningscriterium is de planning. Hierbij wordt gekeken naar hoe de inschrijver het project gaat uitvoeren binnen een bepaalde tijdspanne. Hierbij is het belangrijk dat de planning realistisch en haalbaar is. Ook wordt er gekeken naar de maatregelen die genomen worden om vertraging te voorkomen.

Daarnaast kan duurzaamheid ook als gunningscriterium gehanteerd worden. Hierbij wordt gekeken naar hoe duurzaam het project wordt uitgevoerd en welke duurzame maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalgebruik, energiebesparing en CO2-reductie.

Verder kan innovatie ook een gunningscriterium zijn. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de inschrijver vernieuwende en innovatieve oplossingen kan bieden, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, ontwerp of uitvoeringsmethoden.

Tot slot kan de samenwerking met belanghebbenden ook meewegen als gunningscriterium. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de inschrijver in staat is om samen te werken met bijvoorbeeld omwonenden, stakeholders en andere betrokken partijen.

Hulp nodig bij het schrijven van een EMVI plan? Wij staan voor je klaar!

In de nieuwe omgevingswet die sinds 1 januari 2024 actief kun je verplicht gesteld worden om een bouwveiligheids- of sloopveiligheidsplan op te stellen. Via onze risicomatrix kom je direct te weten of dit ook voor jou geldt. Het opstellen van een bouwveiligheidsplan of BLVC-plan is maatwerk. Wij kunnen dit voor je opstellen.

Een gemeente kan ook vragen om een BLVC plan. Dit staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Soms wordt dit wel eens verward met een bouwveiligheidsplan. Maar wat is nou het verschil tussen een BLVC plan en een bouwveiligheidsplan?

Bij een bouwveiligheidsplan gaat het om de directe invloed van de bouwwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan bouwzones, hijszones maar ook de veiligheid op en rondom de bouwplaats en het in te zetten materiaal. Een BLVC plan wordt er breder gekeken naar de omgeving. Bijvoorbeeld overlast van transportbewegingen, hinder door geluid, verkeersomleidingen en hoe te communiceren voor en tijdens de werkzaamheden.

Hulp nodig bij het schrijven van een bouwveiligheidsplan of BLVC plan? Met onze kennis en expertise uit de markt staan wij voor je klaar!