Gunningscriteria voor EMVI-plannen

Bij aanbestedingen spelen de EMVI criteria een belangrijke rol. Deze criteria bepalen welke inschrijving het meest voordelig is naast alleen de prijs. Bij het opstellen van EMVI-plannen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gunningscriteria die gehanteerd worden. Dit stelt de inschrijver in staat om de plannen zo goed mogelijk af te stemmen op deze criteria.

Een van de gunningscriteria die vaak voorkomt is de prijs-kwaliteitverhouding. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de prijs die wordt geboden en de kwaliteit die daartegenover staat. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ervaring en expertise van de inschrijver, de duurzaamheid van het project en de toegevoegde waarde die de inschrijver kan bieden.

Een ander gunningscriterium is de planning. Hierbij wordt gekeken naar hoe de inschrijver het project gaat uitvoeren binnen een bepaalde tijdspanne. Hierbij is het belangrijk dat de planning realistisch en haalbaar is. Ook wordt er gekeken naar de maatregelen die genomen worden om vertraging te voorkomen.

Daarnaast kan duurzaamheid ook als gunningscriterium gehanteerd worden. Hierbij wordt gekeken naar hoe duurzaam het project wordt uitgevoerd en welke duurzame maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalgebruik, energiebesparing en CO2-reductie.

Verder kan innovatie ook een gunningscriterium zijn. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de inschrijver vernieuwende en innovatieve oplossingen kan bieden, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, ontwerp of uitvoeringsmethoden.

Tot slot kan de samenwerking met belanghebbenden ook meewegen als gunningscriterium. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de inschrijver in staat is om samen te werken met bijvoorbeeld omwonenden, stakeholders en andere betrokken partijen.

Hulp nodig bij het schrijven van een EMVI plan? Wij staan voor je klaar!